• Margherita
  • €8,00
Mozzarella / Oregano / Tomatensaus /
  • Funghi
  • €9,00
Champginons / Mozzarella / Oregano / Tomatensaus /
  • Prosciutto / funghi
  • €10,00
Champginons / Ham / Mozzarella / Oregano / Tomatensaus /
  • Bambino Margherita
  • €6,00
Mozzarella / Oregano / Tomatensaus /